AED (Automatisch Externe Defibrilator)

De AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. De AED is het meest effectieve instrument bij hulpverlening in geval van een plotselinge hartstilstand, doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Deze levensbedreigende ritmestoornis kan optreden bij een acuut hartinfarct. Meestal is de hartstilstand het gevolg van een chaotisch samentrekken van de hartspier (kamerfibrilleren).

AEDketting

Jaarlijks krijgen ruim 15.000 Nederlanders een hartstilstand. Helaas arriveert het ambulancepersoneel vaak te laat om het hart nog op gang te krijgen. Daarom heeft de overheid besloten dat iedereen voortaan een Automatische Externe Defibrillator (AED) mag gebruiken om levens te redden.

De AED kan elektronische impulsen toedienen aan iemand met een hartstilstand. Deze “defibrillatie” zorgt ervoor dat het ongecoördineerd samentrekken van het hart wordt opgeheven. De overlevingskans bij een hartstilstand hangt af van de tijd die verstrijkt tot het moment van defibrillatie met de AED.

Binnen drie minuten heeft het slachtoffer een kans van 70% om te overleven. Elke minuut later neemt de overlevingskans met maar liefst 10% af! Kortom, alle reden om uw medewerkers te laten opleiden voor het gebruik van de AED.

De cursus Automatische Externe Defibrillator leert de cursist binnen een halve dag om bij een hartstilstand verantwoord en efficiënt met dit apparaat om te gaan in combinatie met de reanimatie.

HVE in Gouda is een gespecialiseerd adviesbureau en trainingsinstituut voor alles wat te maken heeft met het gebruik van een AED. HVE kan alle zorgen en beslommeringen rond het certificaat bediener AED van u overnemen.
HVE kan daarbij tegelijkertijd zorgen dat u als onderneming aan alle eisen van de wet voldoet, zodat uw bedrijf een veiligere werkomgeving wordt. HVE maakt graag vrijblijvend een plan van aanpak voor u, gekoppeld aan een kostenbegroting