Herhaling eerstehulpverlener (EHBO)

Doel

Het op peil houden van alle kennis en vaardigheden welke noodzakelijk zijn om het diploma Eerstehulpverlener te verlengen.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

  • menselijk lichaam
  • ademhaling
  • bewustzijn
  • reanimatie en AED
  • bloedingen
  • verband- en hulpmiddelen
  • speciale vaardigheden

Toelatingseisen

Geïnteresseerden die in het bezit zijn van een geldig diploma eerstehulpverlener.

Groepsgrootte

Minimaal 8 personen maximaal 12 cursisten

Duur van de cursus

De cursus wordt in tenminste 2 dagdelen van 3 uur gegeven.

Geldigheid diploma

Jaarlijks dient de cursist een herhalingscursus te volgen, zodat de verworven kennis op peil blijft. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan vervalt de geldigheid van het diploma na twee jaar

Docenten

Ervaren, gecertificeerde en erkende instructeurs N.R.R en het Oranje Kruis  die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een LOTUS slachtoffer.

Kosten 

op aanvraag (zie prijzen)