HVE consult in het kort

Verzorgt alle trainingsprogramma's op het terrein van EHBO,reanimatie,BLS/AED en bedrijfshulpverlening. Verzorgt ook de wettelijke verplichte nascholing- en oefenprogramma's.
Volgens onderzoek is HVE is een van de goedkoopste aanbieders van Nederland.

Het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening wordt verleend aan opleidingsinstituten bedrijfshulpverlening (BHV) in Nederland die voldoen aan een aantal eisen. Door het stellen van bepaalde opleidingsvoorwaarden ontstaat de zekerheid dat een opleidingsinstituut kwaliteit biedt. Een basisopleiding BHV bij een opleidingsinstituut met het Keurmerk voldoet aan de daarvoor gestelde normen. Het NIBHV draagt zorg voor de erkenning en controle van de kwaliteit van de bij het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening aangesloten instituten
HVE is erkend door alle landelijke instellingen die zich met hulpverlening bezighouden.

Erkend opleidingsinstituut van:

nibhv oranjekruis

erc

nrr

HVE werkt uitsluitend met gediplomeerde en gekwalificeerde instructeurs, docenten en arts-docenten. Heeft een brede ervaring opgebouwd binnen diverse typen bedrijven en organisaties. Werkt veel voor de overheid.
Kent een zeer kostenbewuste organisatiestructuur, waardoor de kosten laag kunnen blijven.

Bedrijfshulpverlening??????

Een goed geschoolde en getrainde eigen bedrijfshulpverlening kan bij calamiteiten, van levensbelang zijn voor een bedrijf. Medewerkers die precies weten wat ze moeten doen kunnen andermans leven redden of grote bedrijfschade's helpen voorkomen. Daarom heeft de overheid zo'n geschoolde en getrainde eigen bedrijfshulpverlening tot een verplichting gemaakt in het kader van de Arbo-wet. Nogal wat bedrijven vinden dat maar een lastige zaak.

  • Want hoe organiseer je dat?
  • Hoe pak je dat aan?
  • Wie moet dat gaan doen?
  • En waar moet je beginnen?

Instructie en training rond bedrijfshulpverlening

HVE in Gouda is een gespecialiseerd adviesbureau en trainingsinstituut voor alles wat te maken heeft met bedrijfshulpverlening en bij calamiteiten. HVE kan alle zorgen en beslommeringen rond de bedrijfshulpverlening van u overnemen, zodat uw bedrijf een veiligere werkomgeving wordt. HVE kan daarbij tegelijkertijd zorgen dat u als onderneming aan alle eisen van de wet voldoet. HVE maakt graag vrijblijvend een plan van aanpak voor u, gekoppeld aan een kostenbegroting.

Wij maken graag een afspraak voor een oriënterend gesprek.