Diploma Eerste Hulpverlener (EHBO)

Bij een beginnerscursus voor het diploma Eerste Hulp leert men het verlenen van eerste hulp bij alle plotseling optredende stoornissen.

Het Oranje Kruis heeft de term EHBO-er vervangen door Eerste Hulpverlener en het EHBO diploma, vervanging door Diploma Eerste Hulp. Een geldig diploma Eerste Hulp met de aantekening reanimatie en AED verkort de opleiding BHV, de module eerste hulp komt te vervallen.

diploma_ehbo kind1
diploma eerste hulp  

HVE in Gouda is een gespecialiseerd adviesbureau en trainingsinstituut voor alles wat te maken heeft met eerstehulpverlening en bij calamiteiten. HVE kan alle zorgen en beslommeringen rond het diploma Eerste Hulpverlener(EHBO) van u overnemen.
HVE kan daarbij tegelijkertijd zorgen dat u als onderneming aan alle eisen van de wet voldoet, zodat uw bedrijf een veiligere werkomgeving wordt.

De arbowet verplicht elke werkgever tot het organiseren van een op het bedrijf afgestemde bedrijfshulpverlening inclusief opgeleide BHV-ers (Bedrijfshulpverleners). 
Naast de aanwezigheid van een BHV-er willen veel bedrijven ook Eerste Hulpverleners in dienst hebben. Bij een BHV cursus worden alleen de levensreddende handelingen behandeld,

HVE maakt graag vrijblijvend een plan van aanpak voor u, gekoppeld aan een kostenbegroting