BHV (bedrijfshulpverlener)

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet legt werkgevers de plicht op om, afhankelijk van de omvang van het bedrijf of de instelling en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een aantal werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener (BHV'er). Deze cursus is gericht op personen die de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie (gaan) vervullen.

diploma-eh   diplomahve
diploma NIBHV   diploma HVE

HVE in Gouda is een gespecialiseerd adviesbureau en trainingsinstituut voor alles wat te maken heeft met BHV (bedrijfshulpverlening) en bij calamiteiten. HVE kan alle zorgen en beslommeringen rond de BHV (bedrijfshulpverlening) van u overnemen, zodat uw bedrijf een veiligere werkomgeving wordt.

HVE kan daarbij tegelijkertijd zorgen dat u als onderneming aan alle eisen van de wet voldoet. HVE maakt graag vrijblijvend een plan van aanpak voor u, gekoppeld aan een kostenbegroting.